петък, 6 април 2007 г.

Интегрирано тестване със Selenium, TestNG, DbUnit и Cargo

Прекрасна статия описваща как се интегрира Selenium в реални ситуации. С помощта на TestNG един тест лесно може да се стартира на различни платформи/браузъри само с конфигуриране. DbUnit ще подсигури, че базата данни е предварително подготвена с подходяща информация. Cairo ще се погрижи да зареди и стартира последната SVN версия приложението ви в подходящ сървър за приложения като Tomcat или JBoss.

In pursuit of code quality: Programmatic testing with Selenium and TestNG
Automated user acceptance testing made easy

Няма коментари: