вторник, 14 август 2007 г.

Кандидат за DailyWTF

Добро попадение на C-кунг-фу и цветист коментар достойно за DailyWTF:

/* Открива url-то, чрез което mplayer 
ще включи телевизионния канал от нетера
ВНИМАНИЕ!!!: Този алгоритъм е опасен
- не го използвайте за сайтове,
в които има думи от сорта
на communication или
някоя друга дума с двойно mm */

void
get_mms_url(char* mms_url, FILE* html_file)
{


int
i;
fseek(html_file, 0, SEEK_SET);

size_t spartan_size = 300;
char
* buf = (char*)malloc(301);

while
(getline(&buf, &spartan_size, html_file) != -1)
{

i = 0;

while
(buf[i] != '\n')
{

if
(buf[i] == 'm')
{
++
i;

if
(buf[i] == 'm')
{
--
i;
int
j = 0;

while
(buf[i] != '"')
{

mms_url[j] = buf[i];
++
i;
++
j;
}


mms_url[j]='\0';
free(buf);
return
;
}
}
++
i;
}
}free(buf);

show_error_dialog("Cannot find the mms address");
exit(EXIT_FAILURE);
}(взето от тук)

Няма коментари: