понеделник, 19 ноември 2007 г.

"България рай и за българите"Рай очевидно означава "тежка химическа промишленост"

Няма коментари: