четвъртък, 3 януари 2008 г.

Йерархична структура в MySQL

Всеки уеб разработчик се е сблъсквал с проблема за представяне на йерархична (дървовидна) структура в релационна база данни, в частност - в MySQL. Тай като това е често срещан проблем, Oracle имат специално разширение на SQL езика - CONNECT BY ... PRIOR. Ето една прекрасна статия как може да се извлича ефективно дърво в MySQL.

Няма коментари: