петък, 13 юни 2008 г.

Как да пишем букви с ударения под Linux

Обновено 14.10.2011: Връзката за сваляне на клавиатурният файл не работеше

След доста търсене, успях да си сложа алтернативна клавиатурна подредба поддържаща кирилица с уда̀рени бу̀кви и както и „български" кавички. Ето едно микро HOWTO:
 1. Сваляте клавиатурния файл от следния адрес: http://vstojkov.hit.bg/bg.25-12-2008
 2. (само за Ubuntu/Debian) Разкарвате оригиналната подредба, така че при обновяване на пакета xkb да не ви промени вашата:
 3. $ sudo dpkg-divert --add --rename --divert \
  /usr/share/X11/xkb/symbols/bg.orig \
  /usr/share/X11/xkb/symbols/bg
 4. Копирате сваления файл:
  $ sudo cp ~/Downloads/bg.25-12-2008 /usr/share/X11/xkb/symbols/bg
 5. Ubuntu: В Settings > Input Devices > Keyboard > Advanced отбелявате "Key To Choose 3rd Level" -> "Alt Gr" (десният Alt)
 6. Алтернативно: Ако не ползвате Ubuntu, трябва да пипнете /etc/X11/xorg.conf, секция „Input Device", опция "XkbOptions" добавяте "lv3:ralt_switch" - това активира десния Alt (AltGr) да превключвате на трети регистър, където са специалните възможности. Моята секция изглежда така:
  Section "InputDevice"
  Identifier "Generic Keyboard"
  Driver "kbd"
  Option "CoreKeyboard"
  Option "XkbRules" "xorg"
  Option "XkbModel" "pc105"
  Option "XkbLayout" "us,bg"
  Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll,lv3:ralt_switch"
  EndSection
 7. Рестартирате X.
От тук нататък вече имате обогатена клавиатурна подреба - ударение се прави като напишете буквата която искате да ударите и след това десен Alt + ` (обратна кавичка).

Във форумите на Linux-BG има алтернативни клавиатурни подреби, с които можете да пишете гръцки и други букви: ёыэ„“ѐ®©ѐ™υѝωπαδγφγχξλζβνμΩΠΔΦΞΛ

Няма коментари: