петък, 25 юли 2008 г.

Java хайку


long days,
hours, minutes,
remainder;

Няма коментари: