четвъртък, 27 май 2010 г.

Български за начинаещи

Ако българският Ви език е малко "ръждясал", ето едно кратко четиво за опресняване. Интересни факти:
 • Точката след арабска цифра означава, че тя трябва да се чете като съответното числително редно.

  5. клас = пети клас
 • Когато абревиатурата, включително имената на програми, се състои от шест или повече букви, тя се пише с начална главна и последващи малки букви:
  Юнеско, Евратом
  Когато абревиатурата е само до пет символа, тя се пише с главни букви:
  ТАРИК, ОВППС, ЕИО, ЕО
 • "двама ученици, трима директори, петима студенти", а не двама ученика, трима директора, петима студента
Neat!

Няма коментари: