понеделник, 17 септември 2007 г.

Ръчни режими за снимане и измерване при любителски фотоапарати

Все повече цифрови фотоапарати (а и телефони) имат ръчни настройки за фин контрол на снимането. Винаги съм се чудил какви са разликите между различните режими за измерване (Metering mode) и режими за снимане (Exposure Program). Ето едно бързо обяснение на български като за обикновенни потребители.

Режим на измерване (Metering mode)

Става дума какъв тип преценка на експозицията да се приложи, след като вътрешният светломер в апарата е отчел нивата на осветеност в кадъра.

Има три основни вида мерене:
  1. точково (Spot),
  2. централно-претеглено (Center-weight)
  3. матрично (Matrix).
При точковото замерване се взема за определяща осветеността в дадена точка, най-често съвпадаща с използваната автофокусна точка. Има и такава настройка -- заключване на меренето към автофокуса. Така се преценяват експонационните параметри (в зависимост от режима на снимане те са различни комбинации от бленда, време на експозиция и чувствителност) в точката, където е автофокусът. Ако трябва да се прекадрира, експозицията се "заключва", запомнят се тези стойности, за да не се мери повторно след прекадрирането.

При централно-претегленото мерене се взема под внимание малко по-обширна област в центъра на кадъра, най-често изрисувана във визьора, кръгче в централната част на кадъра.

При матричното мерене кадърът се разделя логически на много сектори, които се измерват и след това данните се сравняват с база от данни със запомнени стандартни кадри. Счита се за технически най-добия режим, но много често се "подлъгва" и снимката се разминава с идеята на фотографа. Затова се ползват в съвременните фотоапарати и трите режима, като другите два са много по-предвидими от матричния.

Режим на снимане

Това е режимът на снимане, който е използван. Има няколко най-разпространени режима:
  1. "приоритет на бленда", "aperture priority" (означения "Av" или "A") -- фотографът променя блендата, а апаратът автоматично преценява каква скорост да се използва.
  2. "приоритет на скорост", "time priority" (означение "Tv" или "Т") -- фотографът избира скорост, време на експозиция и апаратът автоматично преценява каква бленда да се използва.
  3. "програмен", "program" (най-често означен с "P") -- обратнопропорционално променяне на бленда и скорост от фотографа, апаратът винаги се опитва да постави комбинации, предполагащи правилна експозиция. Има различни варианти, на различните производители, но това е общата логика. Отваряш блендата и съкращаваш времето или обратно. "Автоматичен" режим, който все пак не ограничава
  4. "автомчатичен", "auto", "auto-pict" (означава се със зелен надпис или зелено квадратче") -- пълен автоматичен режим. Често при него и светкавицата се задейства автоматично, и чувствителността се нагласява автоматично..
  5. "ръчен", "manual" (означение "M") -- всички настройки са ръчни, светломерът се ползва само за справка.
Има и някои други режими, например двата нови режими на приоритет на чувствителност в Pentax K10D:
  1. "приоритет на бленда и скорост" ("TAv", time and aperture value) -- фотографът задава бленда и скорост, апаратът преценява чувствителността
  2. "приоритет на чувствителност" ("Sv", sensitivity value) -- фотографът избира чувствителност, апаратът замерва и избира скорост и бленда.
(Автор: Ясен Праматаров - публикувано с разрешение)

Няма коментари: