понеделник, 10 септември 2007 г.

Лекция за Selenium на OpenFest 2007

Екипът на OpenFest 2007 одобри моето предложение да водя лекция на тема "Безмилостно тестване на уеб приложения – проекта OpenQA".

Аудиторията ще бъде запозната с проекта OpenQA, обединяващ инструменти с отворен код за подпомагане и/или автоматизиране тестването на приложения. Ще бъде обърнато специално внимание на Selenium – изключително полезен инструмент за създаване на функционални тестове за уеб и AJAX приложения, както и изпълнението им без намесата на човек върху множество браузъри (Firefox, Internet Explorer) и платформи (Linux, Windows). Ще бъдат показани примерни тестове, начини за създаването им (ръчно или чрез приставка към Firefox), както и възможности за разширяване на Selenium за специфични задачи.

Освен практическата страна - запознаване със Selenium - лекцията насърчава разработчиците да създават софтуер изчистен от грешки като представя достъпни и качествени инструменти за автоматизиране на рутинни (и най-вече скучни) задачи при тестването софтуера. Selenium може да се използва като алтернатива на „затворени“ продукти за функционално тестване в съвременните, гъвкави и тестово-ориентирани методологии за разработка на софтуер (Agile Development, Test-Driven Development, Extreme Programming).

Надявам се темата да е интересна за публиката. Доста работа ме чака...

Няма коментари: